We ondersteunen organisaties en leidinggevenden in hun verdere ontwikkeling via intervisie, coaching en adviesverlening op maat. We bieden begeleiding op maat bij het creëren van een motiverende werkomgeving voor zichzelf en anderen.

Begeleiding en co-creatie op maat

Als betrouwbare partner bieden we training en begeleiding op maat van leidinggevenden om het beste uit zichzelf en hun leiderschap te halen. We geven advies hoe je als organisatie een motiverend HR-beleid kan opzetten. Via co-creatie gaan we samen op zoek naar passende oplossingen om een duurzame verankering te realiseren.

leren van elkaar
Intervisie

Tijdens intervisies zetten we via gestructureerde methodieken in op het uitwisselen van praktijkervaringen. We duiken in concrete cases en leervragen waar je tegen aan loopt en inspireren elkaar met suggesties om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Verwacht geen theorie, maar een zorgvuldig begeleid proces met de nadruk op het leren van en met elkaar in een veilige context. Groeien in leiderschap via ervaringsuitwisseling, gefundeerd op wetenschappelijke bevindingen.

investeren in persoonlijke groei
Individuele coaching

We bieden een-op-een coaching voor leidinggevenden en medewerkers die persoonlijk en/of professioneel verder willen groeien.

Coaching trajecten vertrekken steeds vanuit een concrete leervraag. In een verkennende fase proberen we samen de leervraag zo helder mogelijk te krijgen en zetten we het doel uit dat je wil realiseren. Je wordt uitgedaagd om te reflecteren over jezelf en je blik te verruimen, waardoor je uitdagingen vanuit een ander perspectief bekijkt. We geven geen advies, maar ondersteunen je om vanuit deze nieuwe invalshoek alternatieven te bedenken en uit te proberen in de praktijk.

Mogelijke vragen die in een-op-een coaching aan bod kunnen komen:

 • Hoe ga ik om met werkdruk?

 • Hoe vind ik als leidinggevende een goede balans tussen richting geven en voldoende ruimte laten voor inspraak?

 • Hoe kan ik als leidinggevende minder in een expert rol staan en meer een coachende rol aannemen?

 • Hoe delegeer ik het werk?

 • Hoe kan ik een moeilijke boodschap brengen zonder mijn werkrelatie met de ander te schaden?

 • Hoe kan ik mijn tijd beter beheren?

 • Hoe ga ik om met weerstand?

 • Hoe zorg ik voor meer verbondenheid in het team?

 • ...

We bieden individuele coaching als afzonderlijk traject voor leidinggevenden of als onderdeel van een uitgebreider leiderschapstraject aan.

compagnon de route
Co-creatie en adviesverlening

Onze begeleiding en adviesverlening op maat beslaat diverse activiteiten die gericht zijn op een duurzame verankering van een motiverende bedrijfscultuur. Via co-creatie gaan we samen op zoek naar passende oplossingen om een antwoord te bieden op de vragen en uitdagingen van je organisatie.

Enkele voorbeelden van hoe we je organisatie kunnen helpen:

 • Visie-ontwikkeling

 • Adviesverlening in functie van een (meer) motiverend HR-beleid

 • Adviesverlening in functie van selectie en/of ontwikkeling van surveys op maat, tools of methodieken om uitdagingen in kaart te brengen

 • Focusgroepen, inspraakmomenten en workshops met werknemers om van onderuit inzichten te verwerven om vragen en/of uitdagingen scherp te stellen

 • Thematische werkgroepen om in dialoog met een vertegenwoordiging van werknemers acties op te zetten en uit te rollen

 • ...

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?