Via een scan brengen we de motivatie en het leiderschap binnen je organisatie in kaart. Een scan legt sterktes en ontwikkelingskansen voor de organisatie bloot en geeft richting aan initiatieven die het potentieel van leidinggevenden en de organisatie op effectieve wijze helpen ontgrendelen.

Meten door het functioneel inzetten van surveys

Onder het motto 'meten is weten' hebben we een gevarieerd aanbod aan scans en surveys ontwikkeld om de temperatuur binnen je organisatie te meten.

Vanuit een sterk geloof in het functioneel inzetten van metingen gebeurt een scan nooit omwille van de meting zelf, maar wordt deze steeds opgezet vanuit een duidelijke doelstelling of vraag. De resultaten leggen sterktes en ontwikkelingskansen voor de organisatie bloot en geven richting aan initiatieven die het potentieel van leidinggevenden en de organisatie op effectieve wijze helpen ontgrendelen.

Een scan kan een belangrijk startpunt vormen voor een meer duurzaam traject, alsook als evolutiemeting ingezet worden om de effectiviteit van genomen acties te beoordelen en waar nodig bij te sturen.

Pick & play flexibiliteit in bevraging en rapportering

Evidence-based HR: scans & surveys

Onze scans, surveys en evolutiemetingen bestaan uit betrouwbare en wetenschappelijk gevalideerde instrumenten en worden samengesteld in functie van de ontwikkelingsnoden van je organisatie. Tijdens een intake helpen wij met de samenstelling van je survey en eventuele opvolgmetingen op maat van je organisatie en het doelpubliek. 

Op jouw vraag kunnen nieuwe instrumenten ontwikkeld worden om bijkomende parameters die voor je organisatie van belang zijn in kaart te brengen.  In dit co-creatieve proces streven wa naar een maximale aansluiting bij de specifieke context van je organisatie én waken wij vanuit onze wetenschappelijke expertise over een valide vraagstelling.

Ook onze rapportering is flexibel. Kies voor rapporteringen op organisatie-, dienst-, team- en/of individueel niveau.

Voorbij het symptoom

De ketting van motivatie

Onze scans zijn integraal geënt op de Zelf-Determinatie Theorie en beogen steeds de volledige ketting van motivatie in kaart te brengen.

We beperken ons niet enkel tot (zichtbare) effecten, zoals betrokkenheid, tevredenheid, stress, ondermaats presteren, absenteïsme, etc., maar hebben eveneens oog voor de motivationele processen die daaraan voorafgaan.

Daarnaast worden ook diverse factoren uit de context in rekening gebracht om een goed beeld te schetsen van de dynamieken die zich binnen je organisatie afspelen.

Enkele voorbeelden

Context
  • Hoe motiverend wordt het leiderschap ervaren?

  • Hoe kijkt men naar de visie, missie en waarden van de organisatie?

  • Hoe ervaart men de manier van intern communiceren?

  • Hoe ondersteunend vindt men de aanpak van het management voor en tijdens de implementatie van verandering?

Motivationele processen
  • In welke mate zijn de behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie vervuld, dan wel gefrustreerd?

  • Hoe is het gesteld met de kwaliteit van motivatie?

Effecten
  • Hoe energiek en vitaal voelt men zich op het werk?

  • Hoe tevreden is men met de huidige job?

  • In welke mate kampt men met symptomen van burn-out?

  • In welke mate denkt men erover binnen afzienbare tijd van job te veranderen?

Van inspraak naar actie

Inspraak organiseren via een bevraging van medewerkers of tevredenheidsenquête

Een survey of tevredenheidsenquête kan een goede manier zijn om inspraak te organiseren en alle medewerkers in je organisatie een stem te geven.

Zo kan je de mening vragen over een bepaald project, werkorganisatie of zelfs de toekomst van de organisatie. Het start een dialoog, je geeft aan te willen luisteren naar ideeën en verzuchtingen en het zorgt ervoor dat er meer gedragenheid gecreëerd wordt.

We helpen je graag om de juiste vragen te stellen, de verzamelde input te verwerken en er op een motiverende manier verder mee aan de slag te gaan.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?