een betrouwbare partner in het ontgrendelen van groeipotentieel

Onze visie

Werkende volwassenen spenderen gemiddeld tussen 25% en 33% van hun wakkere uren op het werk. Of medewerkers graag werken, dan wel hun werk als een noodzakelijk kwaad en karwei ervaren heeft belangrijke gevolgen voor hun vitaliteit en welzijn, maar ook voor de kwaliteit van het werk dat ze neerzetten.

In een werkcontext die voortdurend in beweging is en een samenleving die ons uitdaagt om steeds sneller antwoorden te bieden op de meest diverse maatschappelijke noden en vragen, zijn een motiverende bedrijfscultuur en een analyse van de psychosociale risico’s cruciaal. Organisaties die inzetten op de duurzame motivatie van hun medewerkers slagen er beter in om hun werkkrachten te behouden en zijn meer succesvol. Ze zijn wendbaarder, innovatiever, winstgevender en ook de productiviteit zal vergroten.

Vanuit een sterk geloof in het groeipotentieel van elk individu en elke organisatie willen we een kwaliteitsvolle en betrouwbare partner voor organisaties zijn in het waarmaken van deze ambitie.  

maximale impact als doel

Onze missie

Het is onze missie om samen met organisaties uit diverse sectoren te werken aan meer motiverende bedrijfsculturen en na analyse van o.a. de psychosociale risico’s en groeikansen een maximale positieve impact te genereren voor individu en organisatie.

Als spin-off van de Universiteit Gent beogen we een verbindende rol te vervullen in het dichter bij elkaar brengen van wetenschap en praktijk.

Gestoeld op een ijzersterk wetenschappelijk kader over motivatie en leiderschap, willen we een katalysator zijn in het vertalen van de meest recente theoretische en empirische inzichten uit de wetenschap naar praktische handvatten die rechtstreeks bruikbaar zijn op de werkvloer.

 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?