Als spin-off van de Universiteit Gent staan we garant voor een kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde dienstverlening en werkwijze.

Onze centrale doelstelling bestaat erin om wetenschappelijke kennis op een toegepaste, toegankelijke en begrijpbare manier door te vertalen naar de praktijk, waarbij de specifieke noden van medewerkers én zij die leiding geven op de werkvloer in rekening worden gebracht.

Onze dienstverlening is integraal geënt op de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT; Ryan & Deci, 2017), een sterk wetenschappelijk onderbouwde motivatietheorie, waarvan de relevantie voor de werkvloer reeds veelvuldig is aangetoond.

kruisbestuiving als uitgangspunt

Wisselwerking tussen wetenschap en praktijk

Door onze spin-off constructie, waarbij intellectuele eigendom vanuit de Universiteit Gent in exclusieve licentie aan ons werd overgedragen, kennen we een sterke connectie met het academische veld. Dit zorgt ervoor dat onze dienstverlening steeds gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten en mee-evolueert met nieuwe theoretische en empirische ontwikkelingen in de wetenschap.

Als spin-off bevinden we ons aan de bron van het meest recente wetenschappelijk onderzoek naar de Zelf-Determinatie Theorie en de toepassing ervan in diverse contexten. De oprichting van Impetus Academy vloeide immers voort uit het jarenlange wetenschappelijke onderzoek van dr. Nathalie Aelterman, die aan de wieg stond van het impetus360 leiderschapskompas, en Prof. Maarten Vansteenkiste, één van ’s werelds meest vooraanstaande en geciteerde wetenschappers in het vakgebied van de motivatiepsychologie.  

Daar waar de wetenschappelijke evidentie ontbreekt, zetten we zelf wetenschappelijk onderzoek op of werken we samen met onderzoeksgroepen van (inter)nationale kennisinstellingen om praktijkgestuurde vragen te beantwoorden. Zo ontstaat er een wisselwerking tussen wetenschap en praktijk: nieuwe wetenschappelijke inzichten bieden zuurstof voor de praktijk, en - omgekeerd - reikt de praktijk ook ideeën en data aan voor verder onderzoek. 

wetenschappelijke valorisatie met een maatschappelijk doel

Ons maatschappelijk engagement

Met de oprichting van een spin-off beogen we ook een maatschappelijk engagement. Zo vloeit een deel van onze omzet terug naar de Universiteit Gent onder de vorm van royalties en worden de verzamelde data gevaloriseerd in wetenschappelijke publicaties.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?