3 universele behoeftes

ABC-model van motivatie

Binnen de Zelf-Determinatie Theorie wordt een bevoorrechte plaats toegekend aan de drie psychologische basisbehoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie, of kortweg het ABC-model. Deze drie behoeftes zijn universeel, en dus bij ieder van ons aanwezig.

Wanneer deze behoeftes vervuld zijn, dan zitten we boordevol energie, nemen we sneller initiatief en kunnen we problemen gemakkelijker het hoofd bieden, ongeacht onze culturele achtergrond, leeftijd of sociale klasse (Vansteenkiste & Soenens, 2015).

Autonomie

We willen een gevoel van psychologische vrijheid ervaren in onze job. We hebben keuzemogelijkheden en ruimte voor initiatief nodig in ons werk. We willen gehoord worden en het gevoel krijgen dat onze mening ertoe doet. Ook als we ons zorgen maken of onzeker voelen, dan willen we ons niet geremd voelen om hierover te spreken.

Verbondenheid

We willen ons verbonden voelen met collega’s, medewerkers en leidinggevenden, maar ook met de organisatie waarin we werkzaam zijn. We willen erbij horen en ons thuis voelen op het werk.

Competentie

We willen het gevoel hebben dat we onze taken succesvol kunnen volbrengen en dat we onze doelen kunnen bereiken. We willen onze kwaliteiten ten volle kunnen inzetten, maar ook kunnen groeien en onze kennis en vaardigheden verder kunnen ontplooien.

kapstok voor de praktijk

ABC als bril om naar jezelf en de ander te kijken

Door de vitale rol die de ABC-behoeftes spelen in ons dagelijks welbevinden, vormen ze een interessante invalshoek om te reflecteren over ons eigen functioneren of dat van anderen.

Positieve ervaringen op de werkvloer kunnen vaak teruggebracht worden naar zich ‘vrij’ (A), ‘verbonden’ (B) en ‘bekwaam’ (C) voelen. Tegelijkertijd kunnen negatieve ervaringen beter begrepen worden vanuit spanningen of frustraties die op één van deze behoeftes spelen. De behoeftes aan autonomie, verbondenheid en competentie zijn dus zeer herkenbaar.

De ABC-behoeftes zijn gemakkelijk te onthouden en kunnen als concept relatief eenvoudig, begrijpbaar en toegankelijk ingevuld worden:

  • Autonomie = zichzelf kunnen zijn

  • verBondenheid = een wij-gevoel ervaren

  • Competentie = eigen vaardigheden kunnen ontplooien

ABC biedt een bruikbare kapstok voor de dagelijkse praktijk.

  • Het helpt ons om stil te staan bij wat het betekent om maximaal tegemoet te komen aan het ABC van onze collega’s, medewerkers, klanten,…. (d.i. need support).

  • We kunnen in ons werk ook zelf op zoek gaan naar activiteiten die ons eigen ABC versterken, en zodoende onze eigen motivatie in handen nemen (d.i. need crafting).

hefboom voor maximale positieve impact

ABC-model als gemeenschappelijke taal

ABC speelt een cruciale rol bij het creëren van een gemeenschappelijke taal binnen organisaties. Deze gemeenschappelijke taal vormt dan weer een belangrijke hefboom voor een maximale positieve impact, omdat verschillende betrokkenen binnen de organisatie vanuit eenzelfde bril naar successen, probleemsituaties en opportuniteiten kijken.

Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen eenzelfde conceptuele invulling geven aan de processen die onderliggend zijn aan (on)gewenste effecten in de organisatie en wat er vanuit de context nodig is om de condities te creëren waarin duurzame motivatie zich kan manifesteren. Dit biedt dan weer aanknopingspunten om verdere acties aan op te hangen voor zowel persoonlijke ontwikkeling als voor leiderschaps- en/of organisatieontwikkeling.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?