Wat heeft het impetus360 leiderschapskompas te bieden?

Het impetus360 leiderschapskompas is...

... een dynamisch model

Het leiderschapsmodel kan herkenbare valkuilen in leiderschap blootleggen en laat toe om in de overliggende stijl een constructief alternatief te vinden. Het kompas reikt daarmee handvatten aan voor wat alternatieve handelingsmogelijkheden zijn in situaties die niet of minder vlot lopen. Het model toont ook aan dat je afhankelijk van de situatie in één of meerdere leiderschapsstijlen kan staan.

... een praktisch toepasbaar model

Het leiderschapsmodel reikt een aantal kenmerkende bouwstenen per leiderschapsstijl aan, waarvan hun motiverende impact wetenschappelijk is aangetoond. Deze bouwstenen dragen bij aan de praktische toepasbaarheid van het leiderschapskompas omdat ze een taal geven om te begrijpen wat vlot loopt, te identificeren waar groeimarge is en te bepalen welke concrete acties er opgezet kunnen worden.

... een ontwikkelingsgericht model

Het leiderschapsmodel wordt steeds als groei- en ontwikkelingsgericht instrument ingezet om leidinggevenden en organisaties te ondersteunen en te begeleiden in hun verdere professionalisering, en is dus geenszins evaluatief. Via een leiderschapsscan kunnen leidinggevenden zichzelf inschatten op elke leiderschapsstijl in het kompas. Dit laat toe om stil te staan bij de huidige mate van (de)motiverend leiderschap (‘Waar sta ik vandaag?’) en legt tevens mogelijke kwetsbare punten en groeikansen bloot. Daarnaast kan ook het perspectief van de medewerkers worden meegenomen, zodat eventuele discrepanties tussen de percepties van leidinggevenden en hun medewerkers kunnen worden blootgelegd. Zodoende fungeert het leiderschapskompas als een spiegel. Het maakt op een directe en toegankelijke wijze duidelijk dat de beoogde leiderschapsstijl niet per definitie op dezelfde wijze wordt ervaren door hun medewerkers, wat aanknopingspunten biedt voor leidinggevenden en organisaties om hun ontwikkeltraject vorm te geven.

... een spaarzaam model

Het leiderschapsmodel vormt een bruikbaar instrument om gebeurtenissen binnen je organisatie te begrijpen, te analyseren en te verklaren. Hoewel het kompas voornamelijk wordt ingezet voor leiderschapsontwikkeling, is het evenzeer een bruikbaar instrument om te begrijpen en te verklaren hoe de communicatie, de implementatie van verandering, het evaluatiesysteem etc. het ABC en de motivatie van je werknemers beïnvloeden. Dit heeft als voordeel dat er voor verschillende thema’s vanuit één wetenschappelijk valide model kan gewerkt worden.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?