Welke organisatie droomt er nu niet van dat het goed zit met het welzijn van haar medewerkers, dat medewerkers vlot kunnen samenwerken én dat ze goede resultaten kunnen voorleggen?

Geen realistische ambitie denk je? Toch wel!

Om bij te dragen aan zowel het welzijn, als de samenwerking als het resultaat van medewerkers dienen we naar de drijvende krachten achter elkeen te kijken: motivatie.

Medewerkers met de juiste motivatie functioneren mentaal beter en zetten betere prestaties neer. Zo zullen medewerkers die zich vanuit een persoonlijke overtuiging of vanuit interesse en nieuwgierigheid inspannen voor hun taken, eerder dan omdat het een zaak van moeten is, zich beter in hun vel voelen en meer betrokkenheid tonen, maar ze leggen ook meer doorzettingsvermogen aan de dag, werken efficiënter en zijn productiever. Vanuit die goesting nemen ze ook meer spontaan initiatief en verantwoordelijkheid op en kunnen ze constructiever samenwerken.

De motor voor die goesting herkennen we in drie universele psychologische basisbehoeften, namelijk de behoefte aan Autonomie, verBondenheid en Competentie (ABC). Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn op het werk, dat ze goede relaties kunnen opbouwen met anderen, en dat ze zich verder kunnen ontwikkelen, dan staan ze helemaal in hun kracht. Frustratie van deze basisbehoeften, daarentegen werkt gevoelens van moedeloosheid in de hand en maakt medewerkers meer vatbaar voor stress, symptomen van burn-out en fysieke klachten.

Daar ligt de kern van een motiverende organisatie!

Door als organisatie in te zetten op een cultuur die de ABC-behoeftes van je medewerkers centraal plaatst, maak je dagelijks het verschil voor hun motivatie en groei. Dit kan blijken uit de waarden je vooropstelt, de processen en procedures die je hanteert, de manier waarop je communiceert en de aanpak bij de implementatie van verandering. Ook het leiderschap binnen je organisatie speelt een cruciale rol bij het voeden van de behoeften van medewerkers.

Motiverende leidinggevenden nemen een nieuwsgierige en open houding aan, waardoor ze zich beter kunnen inleven in het standpunt van medewerkers. Door aandacht te hebben voor het leerproces van medewerkers kunnen ze richting geven en gepaste hulp en begeleiding bieden.

Instead of asking ‘how can I motivate people’, we should be asking ‘how can I create the conditions in which people will motivate themselves?'

- Edward Deci, 1995

Hoewel de ABC-behoeftes universeel zijn en elke medewerker wel vaart bij de vervulling ervan, blijft maatwerk nodig. De wijze waarop de behoeftes optimaal worden ingevuld verschilt namelijk van persoon tot persoon en van situatie tot situatie. Als organisatie doe je er dus goed aan op zoek te gaan naar een aanpak die het best aansluit bij wat medewerkers nodig hebben, rekening houdend met hun persoonlijke kenmerken en de specifieke omstandigheden.  

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?