Waarom we doen wat we doen

Motivatie als sleutel voor groei

Als organisatie vind je het belangrijk dat je medewerkers plezier en voldoening halen uit hun werk. Je wil een positieve bedrijfscultuur vol werkgeluk creëren waarin medewerkers zich goed voelen en vlot kunnen samenwerken. Tegelijk wil je dat ze de beoogde doelstellingen behalen en sterke resultaten neerzetten, en dat ze wendbaar kunnen schakelen in functie van een voortdurend evoluerende samenleving.

Een mensgerichte én resultaatgerichte focus hoeven niet haaks op elkaar te staan, en kunnen zelfs hand in hand gaan. Door voluit in te zetten op de drijvende kracht achter beiden, motivatie, kan je als organisatie dagelijks het verschil maken.

Vanuit een sterk geloof in het groeipotentieel van elk individu en elke organisatie wil Impetus Academy je partner zijn in het creëren van een duurzaam motiverende werkomgeving. Je medewerkers vormen immers de sleutel tot de vooruitgang en groei van je organisatie.

Gestoeld op het sterk wetenschappelijk onderbouwd fundament van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) én met aandacht voor pragmatiek en maatwerk in functie van je specifieke context en noden, ontgrendelen we de drijfkracht (impetus) in jouw organisatie.

Hoe maken we bij Impetus Academy het verschil?

Positieve mensvisie

We vertrekken vanuit een sterk geloof in de vermogens en het groeipotentieel van elk individu en elke organisatie. Een groeigerichte aanpak is ons handelsmerk. Vanuit het ‘walk your talk’-principe ademen we een motiverende werkwijze om het potentieel in elk individu en elke organisatie te ontgrendelen.

Wetenschappelijk
fundament

Als spin-off van de Universiteit Gent zit wetenschap in ons DNA. We gaan er prat op om ons te laten leiden door de meest recente wetenschappelijk onderbouwde bevindingen. Zowel voor de inhoudelijke invulling van ons aanbod als voor onze werkwijze vormt de Zelf-Determinatie Theorie het uitgangspunt en de toetssteen voor kwaliteit.

Inclusieve aanpak

We streven naar een betrokkenheid van alle actoren binnen de organisatie. Het installeren van een gemeenschappelijke visie en taal staat hierbij centraal. We ondersteunen en faciliteren een structurele verankering met het oog op een duurzame impact.

Co-creatie en
maatwerk

We positioneren ons nabij de organisatie. Samen zoeken we naar gepaste ingangspoorten die structurele en duurzame verankering kunnen waarborgen. We kiezen bewust voor maatwerk door verandering van binnenuit of van onderuit in de organisatie te laten groeien.

De brug slaan tussen wetenschap en praktijk

Impetus Academy, spin-off van de Universiteit Gent

Als spin-off van de Universiteit Gent staat Impetus Academy garant voor een kwalitatieve en wetenschappelijk onderbouwde manier van werken. We kiezen resoluut voor een theoretisch én praktijkgericht verhaal, omdat we streven naar een maximale positieve impact voor individu en organisatie.

  • Samen gaan we op zoek naar waar je organisatie momenteel tegen aanloopt, maar ook naar welke sterktes er reeds in de organisatie aanwezig zijn.

  • We raadplegen de meest recente wetenschappelijke inzichten om aan de ontwikkelingskansen en specifieke noden van je organisatie tegemoet te komen.

  • We vertalen deze inzichten naar een pragmatische en hands-on aanpak in het opzetten van effectieve acties met het oog op het creëren van een duurzaam motiverende werkomgeving.

  • We blijven weg van een one-size-fits-all mentaliteit en kiezen voluit voor maatwerk en co-creatie om onze gezamenlijke ambitie van een maximale positieve impact in je organisatie waar te maken.

Ben je zelf trainer/consultant of lid van een trainersorganisatie en wens je graag samen te werken? Neem contact met ons op via info@impetus.academy.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van onze werking, initiatieven en van motivatie in wetenschap in praktijk?